De locatie van Stichting VWOIC Defensiepand is Deventerweg 2 te Harderwijk (voorheen Rubberfabriek en Californiafabriek), met als doel het Nederlands Koloniaal Histories Museum te huisvesten t.z.t.

2006 Peter Meijer bestuurslid van de Stichting VWOIC en Wethouder te Ermelo. Hij heeft het nodige voor de Stichting betekend. Ons motto gratis verkrijgen voor hergebruik voor een ander van belang.

Geheel belangeloos heeft Peter Meijer i.s.m. met zijn vrouw Ria vele projecten opgezet te Curaçao en Bonaire. Met zijn groot mensenhart zijn uitstekende organisatorische vermogen en onuitputtelijke inzet voor zijn medemens heeft hij met het vele lobbywerk (tot op de dag van vandaag) het nodige voor elkaar gekregen in Den Haag als wel in samenwerking met, Defensie vervoer/mankrachten, de Antilliaanseregering en Antilliaanse buurtgemeenschappen (Bario’s).

Ermelo is één zeer Grote verzorging gemeente met: een blindeninstituut, zwakbegaafden-instellingen de moeilijk opvoedbare jongereninstellingen en aanverwanten. Peter Meijer bouwde in zijn functie als wethouder te Ermelo een groot netwerk uit op het sociaalvlak. Hij heeft mensen aangestuurd als wel meerder diensten aan elkaar gekoppeld. Vele projecten heeft hij opgezet en aangestuurd naar samenwerkingsverband met instellingen te Nederland, Curaçao en Bonaire. De Regeringen, Sociale diensten, Nederlands scholengemeenschappen als: Landstede, Groevenbeek en te Curaçao Bario’s, Scholen Sociale diensten, Water- en andere projecten.

Stichting VWOIC (locatie Deventerweg 2 te Harderwijk) Monument Status verkregen

2005 kregen wij van Defensie beheer Bert Noorman Vastgoed Domeinen het pand toegewezen. Gratis in gebruik. Dit is mogelijk gemaakt door bemiddeling van Joop de Lange. Stichting VWOIC – Deventerweg 2 Harderwijk werd opgestart.

Wij verkregen afgeschreven schoolmeubilair van de Rijks Scholen Gemeenschap de Nassau Veluwe College Harderwijk en politie overhemden district Noord Oost Gelderland, (wit en blauw nieuw in de verpakking). Er kwamen vele particulieren giften en de gehele voorraad (honderden stoelen, tafels en fauteuils) van Verpleegtehuis Sonnevanck. Vele bedrijf en particuliere giften van goede kwaliteit werden ons gegund, altijd gratis en als dank kreeg men stroopwafels. Deze werden gedoneerd door de heer van de Wart Super de Boer Tweelingstad. De wekelijkse papier uitzoek acties bij Flevodruk Harderwijk.

2007 Wij zijn van de her gebruik en wensen panden en materialen van goede staat te behouden. En hebben tussentijds i.s.m. “Monumentenzorg Arnhem” het gebouw Deventerweg 2 (met zijn Berlage/Bauhaus stijlmerken) de status Monument kunnen geven. Burgemeester J. Berends heeft het nodige werk verricht voor de subsidiëring t.b.v. de restauratie.

2007 Landmacht personeel van de Generaal Spoorkazerne heeft voor de Stichting 12 legertrucks gestuwd: de goederen uit de loodsen geladen in trucks en vervoerd naar Den Helder. Zie fotocollage.

2007 De Hr. MS. de Johan de Witt Goederen in klaarde/verscheepte indrukwekkend. Aankomst en uitdelen hebben Nellian en ik meegemaakt terplekke. I.s.m. Parera en de Bario’s. Zie fotocollage.

In de overgangsfase Defensie gemeente Harderwijk overname mocht de Stichting VWOIC gebruik maken van het hoofdgebouw, daar de honderden stoelen, tafels en kasten niet meer in de loodsen pasten. April 2008 verkreeg de Stichting 160 in goede staat zijnde boekenkasten, veel meubilair w.o. kindertafeltjes, stoelen als v.d. volwassenen van de Bibliotheek Harderwijk. Daarna kwam de gehele schoolinrichting van de Deltaschool Harderwijk in twee etappes. Evert Wouters versterkte de stichting.

Vervolgens van de Bibliotheek Nunspeet 120 kasten, tafels en stoelen. Vrijwilligers v.d. Kringloop Nunspeet hielpen de Ploeger vrachtwagen te vullen. Zij vroegen kasten voor hun Kringloopwinkel te krijgen. V.a. 2005 hebben wij (gezin van Dorry) jaarlijks bij de Bibliotheek: Leiden, Harderwijk, Ermelo Putten en een enkele maal te Nunspeet en Wessem 100 duizenden afgeschreven boeken opgehaald. Doorgaans verkeerden ze in goede kwaliteit. Bibliotheek Wessem gunde ons boeken van excellente kwaliteit. Voorzien van harde kaft (gekartonneerd) en geplastificeerd. Wij zijn van de her gebruik.

2008 vond overdracht van Defensie met gemeente Harderwijk plaats, locatie Stichting VWOIC, Deventerweg 2. Net voor de overdracht gebeurde het volgende: Een zware storm blies het dak af van het Hoofdgebouw Defensie (Joop de Lange). Echter onze achter gelegen loodsen (lek als een mandje) bleven gespaard als een wonder. Wij mochten v.d. gemeente gebruik blijven maken v.d. locatie tot…

2009 Multitoon Harderwijk lamgelegd i.v.m. brand

In feb. 2009 woede er een brand in de werkplaats van Multioon. Multioon de sociale werkplaats met ruim 150 medewerkers bestaand uit mensen met een arbeids- privé verleden, mensen met een beperking en geestelijke achterstand. Deze mensen raakten opslag hen werkplek, dagbesteding en voorraad kwijt. Gehele paniek ze hadden niets meer. De Stichting heeft direct contact met Stella Hanssen de directrice van Multitoon opgenomen en gemeend het gratis in gebruik te hebben Pand Deventerweg 2 aan te bieden. Onze locatie gelegen achter de Multitoonwinkel. De in gebruik zijnde gebouwen/loodsen door de Stichting VWOIC. De/onze opslagruimtes van het voormalige Defensiegebouw beter bekend als California en als Rubberfabriek gebouwd met Duitse materialen.

Voor de doorstart heeft de Stichting aan Multitoon: 60 bibliotheekkasten, honderdstoelen, tafels en kasten in bruikleen gegeven om in eerste instantie op te kunnen starten. Het volgend probleem: de gehele voorraad verwoest. Waar onder de nog op te pimpen voorraad, verfproducten en vele andere materialen, ook deze goederen kregen ze om door te kunnen werken.

De Stichting heeft vele tafeltjes/stoeltjes uit de bibliotheekvoorraad geschonken om de mensen hun dagelijkse werkzaamheden c.q. dagbesteding te kunnen behouden en te continueren. Zie fotocollage vallend onder webpagina “Actueel”.

2009 Als dank kregen wij v. Stella Hanssen (Multitoon) de grote zeecontainer plus gratis verscheping naar de Antillen. De Multitoonmedewerkers Ron en Wesley hielpen de container te vullen.

2009 Later dat jaar nam Marineschip Hr. Ms. Amsterdam twee containers mee. Bregje Heijmans die de gehele logistieke operatie van Den Helder t/m Curaçao en St Maarten begeleide. Zie fotocollage.

2009 Peter Meijer trad af, doch kon zijn ingezamelde goederen als wel schoolmeubilair voor Bonaire in de loodsen blijven onderbrengen. Even zowel na zijn aftreden en met pensioen bleef hij zeer actief doorgaan. Verdeeld over zijn langere periodes te Curaçao en Ermelo, zijn thuisbasis, met zijn vrouw Ria zijn rechterhand.

Waarna wij in samenwerking met Peter, Groevenbeek en Defensie voor de scholen, bibliotheek en andere instellingen te Bonaire 3 containers vulden en verscheepten. De eerste na de brand Multioon. Later het jaar vervoerde het Marineschip Hr. Ms. Amsterdam twee containers. Peter en Ria Meijer toen woonachtig te Curaçao als wel Peter den Doelder hebben zich in het zweet gewerkt op de Marinebasis Parera, om de containers te ledigen en het materiaal op de plaats van bestemming te krijgen. Zie fotocollage. Een pallet is met mooie boeken, plus papier naar de Nederlands talige Zuster Magdaschool te Sint Maarten verscheept. Waar zij erg dankbaar mee waren. Eveneens de scholen en bibliotheek van Bonaire die veel school meubilair, bibliotheekkasten en boeken kregen. Wethouder James Kroon te Kralendijk Bonaire regelde veel met Peter Meijer om de goederen te Bonaire te krijgen. Met onze grote dank aan de Hollandse Marine Den Helder, Parera Curaçao, Dennis Isabella (douane Parera) de inklaring verrichtte en plaatselijke Bonairiaanse helpers.

2009 Evert W. regelde dat Piet van Rijn (kraanbedrijf) de geretourneerde containers gratis v.d. wagens op- aftilde. Stentor 19 december 2009. Het begin van een mooie samenwerking. Uiteindelijk zijn in zijn opdracht door zoon Bart of Reinier 50 x containers op- afgetild. Altijd voor een pakje stroopwafels. Helaas overleed onze geliefde Piet van Rijn in 2015. Piet met zijn kenmerkende hoed.

2010 Aardbeving Haïti Port au Prince. Op verzoek van Wereld Ouders heeft de Evangelische Omroep in Januari een documentaire van de ramp op Haïti bij Rick Frechette zijn ziekenhuis/Wereld Ouders projecten/Hilversum en de werkzaamheden van de Stichting te Harderwijk gemaakt en uitgezonden. Dit heeft een goede respons gegeven. Wereld Ouders kreeg een aanzienlijk geldbedrag. Waar o.a. de honderden tenten van zijn aangeschaft. Op verzoek en in samenwerking met Wereldouders, heeft de Stichting vele goederen van de gulle Hollandse gevers ontvangen. D.m.v. gezamenlijke kerken Ermelo (Diaconie) konden de eerste containers betaald en verscheept naar rampgebied worden. Dagelijks werden de goederen verspreid over Nederland, grotendeels door Ploeger transport belangeloos opgehaald. Klomp vrachtvervoer combineerde gratis ritten voor ons naar Rotterdam. Zie fotocollage. En kranten berichten. Wereld ouders heeft verder zorggedragen voor aanschaf/vervoer Haïti.

Met vrijwilligers hebben wij, de Stichting VWOIC 17 containers gestuwd/ingepakt en verscheept, vanaf locatie Deventerweg 2. T.b.v.: De noodlijdende te Port au Prince Haïti in Vader Rick Frechette Kinderziekenhuis/kindertehuizen en voor medewerkers/bevolking. Hoe meer containers des te beter, zodat na ledigen v.d. containers deze hergebruikt als slaapplaatsen voor de dakloze straatkinderen.

Slapen op het ommuurde terrein van Rick Frechette. Tientallen kinderen s’ nachts een veilige slaapplaats!! I.s.m. Wereldouders/Father Rick werden straatscholen voorzien van nodig materiaal.

Het straatproject Angels of Light Project – Wereldouders. Stentor 19 februari 2010 Harderwijker 3 mrt. 2010. Zie fotocollage vallend onder webpagina “Actueel”.

2012 Rick Frechette/Wereldouders 3 containers. Dankbrief Joanne juli 2012. Stentor 5 april en 9 aug.2012

2014 Rick Frechette Ontmoeting te Amsterdam tijdens Europese/Wereld ouders inzamelingsreis. Hij bedankte ons en zei ons te kennen!! (EO opname feb. 2010). Wij dankten hem juist voor zijn werk. Rick Frachette vertelde dat hij onze containers niet meer kon ontvangen i.v.m. met de zeer hoge invoerbelasting die werd geheven. Voor dit geld lieten/konden ze per schip bonen, rijst en medicinale goederen aanvoeren. Ze moesten een afweging maken. Zie fotocollage “.

2014 Definitief afscheid Deventerweg 2. Zie Stentor vrijdag 28 februari 2014. De loodsen leeg opgeleverd met Max en Evert W. Waarna ze de andere week werden gesloopt. De gemeente Harderwijk gaf toestemming om gebruik te maken v.d. de loodsen tot een definitieve beslissing. In 2014 werden de loodsen gesloopt. Met bloedend hart verlieten wij het geliefde terrein. Even zowel voor het behoud gestreden en gezorgd te hebben verkreeg De Stichting VWOIC geen ruimte meer in het voormalige California c.q. Defensiepand. Na restauratie pand Deventerweg 2. Door California groep werden kleine units verhuurd aan kleine ondernemers.

2015 Ter informatie Defensie terreinencomplex Kranenburg Noord Mecklenburglaan. Vooraf/tijdens pand Deventerweg behoud heeft Dorry eveneens panden en Defensie terrein Kranenbrug Noord kunnen behouden v.d. sloop i.s.m. Bert Noorman Hoofd Domeinen.

2014 De laatste 3 containers werden van locatie Krabnnenburg Noord verzonden deze werden door “ Gerard v.d. Tweel bekostigd” verzonden naar Curaçao. Van den Tweel met 5 Supermarkten op de Antillen. Duizenden Hollandstalige bibliotheekboeken, schoolboeken en meubilair, papier/pennen. De Goederen werden weer verdeeld door Peter en Ria en connecties.

2016 Landstede beroepsopleiding De Stichting dakloos

Defensie terrein Kranenbrug Noord. Met de doelstelling: Internationale scholing i.v.m. opwarming v.d. aarde. Onderwijs in Groene goud betreffende duurzaam watermanagement, bosbeheer, irrigatie en landbouw hebben wij getracht het Defensie terrein met zijn schitterende locatie dicht bij snelwegen/station het complex Kranenbrug Noord te behouden voor internationale scholing. De gebouwen en hotel voor meerdere doeleinden/scholing te hergebruiken. Echter na tijdelijk gebruik van het terrein voor opslag van de containers en goederen werd opnieuw de toegang ontzegd. Hoofdgebouw, hotel, faciliteiten en gebouwen zijn/werden in gebruik genomen door Landstede.

Landstede met o.a. opleiding veiligheid en Defensieopleiding!! Oorlogsvoering dus niet voor behoud van de aarde. En het AZC werd er achter een groot hekwerk gerealiseerd. Getraumatiseerde Asielzoekers die militairen zien trainen voor oorlogen door het hekwerk heen.

2017 AZC Harderwijk

Het terrein Kranenbrug Noord doormidden, afgezet voor AZC bewoners. Met 800 nieuw geplaatste units. Thans wordt AZC Zeewolde gesloten en worden de lege 400 units gevuld met bewoners van de AZC ’s.

Zoveel ging er verkeerd in Harderwijk. Gen visie en hebben wij onder de AZC bewoners duizenden stuks kleding verdeeld. Dit met geen medewerking of toestemming van de Directie en huismeesters. Er was grote negatieve tegenwerking. Genoodzaakt in overleg met de Hervormde kerken werd hen leegstaande kerk “Veldkamp kerk” gebruikt. Inrichten en drie middagen kleding uitdelen. Er klopte en klopt nog steeds veel niet aan het beleid van Vluchtelingewerk Nederland, c.q. AZC Harderwijk. Wij werden door de Asielzoekers zelf op gewezen hoe het beleid toch hele grove fouten beging door de Directie en COA beleid van o.a. AZC Harderwijk.

2018 De afgelopen winter en maart nog hebben wij vele AZC mensen van warme kleding voorzien. Enkel een T-shirt en dunnen jas!! Op straat aangekleed schande, zie fotocollage.